Hãng thời trang nhanh bán đồ cũ: Nghiêm túc hay đối phó

Chỉ trong một năm trở lại đây, các “trùm” thời trang nhanh đang đua nhau mở dịch vụ bán đồ cũ. Một nguồn thu nghiêm túc hay một chiêu thức đối phó?