Đà Lạt bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt vừa chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo phương án triển khai kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố.