Sau hạ lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục họp bàn để giảm lãi suất cho vay

Trường Anh

25/05/2023 17:08

Theo dõi trên

Ngày 24/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có giấy triệu tập các ngân hàng thương mại để họp bàn giảm lãi suất cho vay vào sáng 25/5.

truoc-do-ngan-hang-nha-nuoc-vua-ban-hanh-2-quyet-dinh-dieu-hanh-lai-suat-co-hieu-luc-pld-1685008896.jpeg
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành 2 quyết định điều hành lãi suất có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.   

Cụ thể, Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng. 

Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Tiếp đó là Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Sau khi ra quyết định giảm lãi suất điều hành, chiều 24/5, NHNN đã có giấy mời gửi một số đơn vị chức năng và một số ngân hàng thương mại, nội dung cuộc họp là để triển khai việc giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, diễn ra sáng 25/5.

Bạn đang đọc bài viết "Sau hạ lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục họp bàn để giảm lãi suất cho vay" tại chuyên mục Tài chính - Ngân Hàng. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com