Từ 1/8/2024, người dân có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu

08/07/2024 14:17

Theo dõi trên

Theo Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024, người dân có thể bấm biển số trên trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/8 tới đây.

Thông tư số 28/2024/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 29/6/2024 bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 12 Thông tư số 24/2023/TT-BCA với những quy định cụ thể về thủ tục đăng ký xe lần đầu.

Theo đó, trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

ung-dung-vneid-oto-com-vn-1-e38d-1720422937.jpg

Từ 1/8/2024, người dân có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu.

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2024/TT-BCA quy định, chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Sau khi nhận được chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe gửi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nếu không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không khớp với thông tin đã được kê khai, chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

Sau khi truy cập vào Cổng dịch vụ công, VNeID, chủ xe sẽ thực hiện bấm biển số theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này. Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia gửi thông báo biển số được cấp kèm hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe thông qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc trên VNeID để chủ xe nắm được và nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia.

Ứng dụng định danh quốc gia sẽ gửi thông báo sau khi chủ xe hoàn thành việc nộp lệ phí. Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện: Kiểm tra thực tế xe, chà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe); in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, VNelD theo quy định. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe (bản chà số máy, số khung dán trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng) và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Chủ xe có trách nhiệm kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe...

Bạn đang đọc bài viết "Từ 1/8/2024, người dân có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu" tại chuyên mục Số hóa. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com