6 nhóm lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Dương Tuấn

28/09/2021 10:31

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, 6 nhóm đối tượng người lao động được hỗ trợ bằng tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với các mức từ 1,8 – 3,3 triệu đồng/người. 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "6 nhóm lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng" tại chuyên mục Pháp luật. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: pld.net.vn@gmail.com