Bình Định sắp đấu giá 217 lô đất ở thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Lưu Bang

29/03/2024 13:17

Theo dõi trên

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

binh-dinh-sap-dau-gia-217-lo-dat-o-thuoc-khu-do-thi-du-lich-sinh-thai-nhon-hoi-pld-1711692979.jpg
Bình Định sắp đấu giá 217 lô đất ở thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (ảnh minh họa)

Theo đó, 217 lô đấu giá có tổng diện tích 37.179,8 m2. Trong đó, phân khu số 5 có 110 lô, tổng diện tích là 17.464,4 m2; Phân khu số 8 có 107 lô, tổng diện tích là 19.715,4 m2.

Các lô đất nói trên có mục đích sử dụng là đất ở, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá với thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Theo phương án được duyệt, đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu mua đất để xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối tượng tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá bằng việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hình thức đấu giá được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào ngân sách nhà nước trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

Trường hợp quá thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định nói trên, thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bạn đang đọc bài viết "Bình Định sắp đấu giá 217 lô đất ở thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội" tại chuyên mục Địa ốc. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com