Siêu dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh nhận chỉ đạo mới từ UBND tỉnh Bình Định

Lưu Bang

29/03/2024 13:15

Theo dõi trên

UBND tỉnh Bình Định vừa phát đi thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm viác với Ban Quản lý Khu kinh tế về một số dự án đang triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

sieu-du-an-cua-tap-doan-hung-thinh-pld-1711692865.jpg

Theo đó, vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đã chủ trì làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về một số dự án đang triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Thanh đã cho ý kiến chỉ đạo đối với loạt dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu C), ông Thanh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Đối với dự án Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp gắn với cảng nước sâu, ông Thanh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn tất hồ sơ, thủ tục, xem xét chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án Tổ hợp Du lịch Thương mại giải trí Merry Land Quy Nhơn, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực dự án đảm bảo tiến độ theo quy định; có cam kết thực hiện dự án theo tiến độ đề ra.

Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Đối với dự án Mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land, ông Thanh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trong tháng 3. Đồng thời hoàn tất các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật; triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết "Siêu dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh nhận chỉ đạo mới từ UBND tỉnh Bình Định" tại chuyên mục Dự án. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com