Bộ TN&MT đề nghị các tỉnh khẩn trương cấp sổ hồng cho condotel, officetel

Phương Vy

17/05/2023 23:24

Theo dõi trên

Trong công văn số 3382 /BTNMT-ĐĐ, Bộ Tài nguyên và Môi Trường (Bộ TN&MT) đề nghị các địa phương cấp sổ hồng cho các công trình khách sạn biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú... theo quy định của Nghị định số 43.

Ngày 15/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai.

bo-tai-nguyen-va-moi-truong-de-nghi-cac-dia-phuong-cap-so-hong-cho-cac-cong-trinh-khach-san-biet-thu-du-lich-can-ho-van-phong-ket-hop-luu-tru-theo-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-43-pld-1684340477.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi Trường đề nghị các địa phương cấp sổ hồng cho các công trình khách sạn biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú... theo quy định của Nghị định số 43.

Trong công văn, Bộ TN&MT đề nghị các địa phương tăng cường nguồn lực, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai để tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất.

Trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ớ như: khách sạn, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), thương mại dịch vụ,... thì cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thấm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định.

Đối với trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm khách sạn, condotel, officetel, thương mại dịch vụ,... mà chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng phần diện tích này theo đúng quy định thì việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Về xác định giá đất cụ thể, để đảm bảo thời gian phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường căn cứ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và thực hiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định về đấu thầu.

Trước đó, ngày 3/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi các nghị định hướng dẫn cho Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5.

Theo Nghị định, các công trình lưu trú du lịch được xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ sẽ được cấp chứng nhận quyền sở hữu theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Thời hạn sử dụng quy định trong sổ không quá 50 năm. Riêng với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

Với nghị định này, các công trình căn hộ khách sạn (condotel), nhà phố biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) được xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ sẽ được cấp sổ hồng.  

Bạn đang đọc bài viết "Bộ TN&MT đề nghị các tỉnh khẩn trương cấp sổ hồng cho condotel, officetel" tại chuyên mục Địa ốc. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com