Vi phạm bản quyền vẫn "tung hoành" trên nền tảng số

Trong tọa đàm Bản quyền và Phát triển bền vững ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số, các chuyên gia cho rằng, vẫn còn tình trạng những người sáng tạo vi phạm bản quyền của nhau. Công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và trong môi trường kỹ thuật số nói riêng còn chưa đáp ứng yêu cầu…