Bộ trưởng Công an biểu dương Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ cứu người dân

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ cứu người dân của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.