Thanh tra đề nghị chấn chỉnh trong quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng

10/05/2024 12:16

Theo dõi trên

Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Sở Xây dựng trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Qua thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

nhieu-ton-tai-thieu-sot-trong-quan-ly-quy-hoach-va-thuc-hien-quy-hoach-xay-dung-cua-so-xay-dung-yen-bai-pld-1715318034.jpg
Nhiều tồn tại, thiếu sót trong quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Sở Xây dựng Yên Bái.

Thông tin từ Báo Thanh tra, theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2015 - 2022, Sở Xây dựng Yên Bái đã thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng; việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng và việc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng cơ bản tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy hoạch xây dựng.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được sở thực hiện theo phân cấp, ngày càng nâng cao về chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ chuyên môn giúp chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch.

Bên cạnh đó, một số đồ án quy hoạch xây dựng do sở làm chủ đầu tư còn có thiếu sót trong công tác lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch); hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chưa đầy đủ; quy định quản lý theo đồ án quy hoạch còn thiếu nội dung, chưa thực hiện đăng tải toàn bộ bản vẽ của đồ án quy hoạch trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Chưa kịp thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương hàng năm để có kinh phí thực hiện cắm mốc giới theo quy hoạch xây dụng đối với một số đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2022.

Ngoài ra, Sở Xây dựng chưa kịp thời tổ chức, triển khai công tác cắm mốc giới ngoài thực địa đối với một số đồ án quy hoạch xây dựng (do sở làm chủ đầu tư) và chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng tại các cơ quan cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở phụ trách về lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Trách nhiệm về những tồn tại, thiếu sót nêu trên được xác định thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở phụ trách về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong giai đoạn 2015-2022.

Để khắc phục tình trạng trên, Thanh tra tỉnh Yên Bái đề nghị Sở Xây dựng bố trí đủ biên chế và tham mưu cho cấp có thẩm quyền tuyển dụng bổ sung công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương hàng năm để có kinh phí thực hiện quy hoạch đối với một số đồ án quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đẩy nhanh công tác tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch đã phê duyệt (do sở làm chủ đầu tư) theo quy định.

Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng tại các cơ quan cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, cá nhân để xảy ra tồn tại, thiếu sót nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện những kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Bạn đang đọc bài viết "Thanh tra đề nghị chấn chỉnh trong quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng" tại chuyên mục Quy hoạch. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com