Sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản bị phạt tới 70 triệu đồng

14/04/2024 21:36

Theo dõi trên

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi sử dụng hóa chất cấm, chất nổ để khai thác thủy sản bị phạt tới 70 triệu đồng.

su-dung-chat-no-de-khai-thac-thuy-san-bi-phat-toi-70-trieu-dong-pld-1713104800.png
Sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản bị phạt tới 70 triệu đồng.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền đối với hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố trên tàu cá theo các mức phạt sau: 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m; 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 15m;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên.

Phạt tiền đối với hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố trên tàu cá trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m; 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 15m; 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m; 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên.

Đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc tố, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Sử dụng điện để khai thác thủy sản bị phạt tới 50 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản, Nghị định quy định định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Phạt tiền đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản theo các mức phạt sau: 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m; 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m; 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m; 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

Đối với hành vi sử dụng dòng điện trực tiếp từ điện lưới để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Các mức phạt trên áp dụng từ ngày 20/5/2024.

Bạn đang đọc bài viết "Sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản bị phạt tới 70 triệu đồng" tại chuyên mục Nhân tạo. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com